Melkovite #3580


ID:3580
Name:Melkovite
Chemical formula:[Ca2(H2O)15Ca(H2O)6][Mo8P2Fe+++3O36(OH)]
Location: Kazakhstan, U-Mo occurrence, Shunak Mts, Mointy Railway Station, Mointy (Moyynty), Balkhash (Balqash; Karatas; Prebalkhashie) Region, Karagandy Province (Qaragandy Oblysy; Karaganda Oblast'), (Type Locality)
Crystals:No
Specimen size:6 x 3 x 2 mm
Remark: 
Price, €:55.00
Status: Available
Date added:August, 12 2012
MinDat link: Click here
WebMineral link: Click here

Other 1 specimen of Melkovite:

Kazakhstan, U-Mo occurrence
€ 55.00

© 2023 - Systematic-mineralogy