Mineral: Hibonite

Hibonite

Locality: Russia, Tashelginskoye Fe-(Co) deposit, Tashelga River, Gornaya Shoria Region, Kemerovskaya Oblast', Western-Siberian Region
Specimen size: 40 x 25 x 20 mm
Price: €47.00

© 2023 - Systematic-mineralogy