Mineral: Tyrolite

Tyrolite

Locality: Austria, Brixlegg - Rattenberg, Brixlegg - Schwaz area, Inn valley, North Tyrol, Tyrol
Specimen size: 40 x 25 x 25 mm
Price: €12.00

Tyrolite

Locality: Russia, Berezovskoe Au Deposit, Berezovskii (Berezovskii Zavod), Ekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Middle Urals, Urals Region
Specimen size: 40 x 30 x 30 mm
Price: €17.00

© 2023 - Systematic-mineralogy