Mineral: Planerite

Planerite

Locality: Russia, Chernovskaya Mt, Chernaya River, Verkhnyaya Sysert', Ekaterinburgskaya (Sverdlovskaya) Oblast', Middle Urals, Urals Region, (TL)
Specimen size: 2.5 x 1.2 cm
Price: €8.00

Planerite

Locality: Russia, Gumeshevskii Cu Mine (Gumeshevskoye), Polevskoi (Polevskoi Zavod), Sysert' District, Sverdlovskaya Oblast', Middle Urals, Urals Region, (TL)
Specimen size: 15 x 10 x 7 mm
Price: €8.00

Planerite

Locality: Russia, Gumeshevskii Cu Mine (Gumeshevskoye), Polevskoi (Polevskoi Zavod), Sysert' District, Sverdlovskaya Oblast', Middle Urals, Urals Region, (TL)
Specimen size: 17 x 7 x 6 mm
Price: €8.00

© 2024 - Systematic-mineralogy