Mineral: Mitryaevaite

Mitryaevaite

Locality: Kazakhstan, Karatau Range, Southern Kazakhstan Province (Ongtüstik Qazaqstan Oblysy; Yuzhno-Kazakhstanskaya Oblast'), (TL)
Specimen size: Small grain
Price: €45.00

© 2022 - Systematic-mineralogy