Mineral: Bakhchisaraitsevite

Bakhchisaraitsevite

Locality: Russia, Kovdor Phlogopite mine (Mica Mine; Slyuda Mine; Kovdorslyuda Shaft), Kovdor Massif, Kola Peninsula, Murmanskaja Oblast', Northern Region, (TL)
Specimen size: 3.5 x 1.5 x 1 cm
Price: €25.00

Bakhchisaraitsevite

Locality: Russia, Kovdor Phlogopite mine (Mica Mine; Slyuda Mine; Kovdorslyuda Shaft), Kovdor Massif, Kola Peninsula, Murmanskaja Oblast', Northern Region, (TL)
Specimen size: 40 x 30 x 25 mm
Price: €37.00

© 2024 - Systematic-mineralogy