Mineral: Melkovite

Melkovite

Locality: Kazakhstan, U-Mo occurrence, Shunak Mts, Mointy Railway Station, Mointy (Moyynty), Balkhash (Balqash; Karatas; Prebalkhashie) Region, Karagandy Province (Qaragandy Oblysy; Karaganda Oblast'), (TL)
Specimen size: 5 x 4 x 4 mm
Price: €55.00

© 2024 - Systematic-mineralogy