Mineral: Lithiowodginite

Lithiowodginite

Locality: Kazakhstan, Ognevka Ta Deposit, Kalba Range, Eastern Kazakhstan Province (Shyghys Qazaqstan Oblysy; Vostochno-Kazakhstanskaya Oblast'), (TL)
Specimen size: 5 x 3 x 2 mm
Price: €45.00

Lithiowodginite

Locality: Kazakhstan, Ognevka Ta Deposit, Kalba Range, Eastern Kazakhstan Province (Shyghys Qazaqstan Oblysy; Vostochno-Kazakhstanskaya Oblast'), (TL)
Specimen size: 7 x 3 mm
Price: €45.00

Lithiowodginite

Locality: Kazakhstan, Ognevka Ta Deposit, Kalba Range, Eastern Kazakhstan Province (Shyghys Qazaqstan Oblysy; Vostochno-Kazakhstanskaya Oblast'), (TL)
Specimen size: 5 x 4 mm
Price: €45.00

© 2023 - Systematic-mineralogy