Mineral: Chalcopyrite

Chalcopyrite

Locality: Russia, Vishnevye (Vishnyovye; Cherry) Mts, Chelyabinsk Oblast', Southern Urals, Urals Region
Specimen size: 35 x 20 x 15 mm
Price: €14.00

© 2024 - Systematic-mineralogy