Mineral: Hydroxylapatite

Hydroxylapatite

Locality: Kazakhstan, Ognevka Ta Deposit, Kalba Range, Eastern Kazakhstan Province (Shyghys Qazaqstan Oblysy; Vostochno-Kazakhstanskaya Oblast')
Specimen size: 35 x 30 x 25 mm
Price: €45.00

Hydroxylapatite

Locality: Russia, Kovdor Phlogopite mine (Mica Mine; Slyuda Mine; Kovdorslyuda Shaft), Kovdor Massif, Kola Peninsula, Murmanskaja Oblast', Northern Region
Specimen size: 40 x 25 x 15 mm
Price: €24.00

© 2024 - Systematic-mineralogy