Mineral: Phosphuranylite

Phosphuranylite

Locality: Germany, Bergen, Vogtlandkreis, Saxony
Specimen size: 30 x 25 x 25 mm
Price: €37.00

© 2024 - Systematic-mineralogy