Mineral: Molybdenite

Molybdenite

Locality: Russia, Izumrudnye Kopi area, Malyshevo, Ekaterinburg (Sverdlovsk), Sverdlovskaya Oblast', Middle Urals, Urals Region
Specimen size: 25 x 20 x 10 mm
Price: €22.00

© 2024 - Systematic-mineralogy