Mineral: Glagolevite

Glagolevite

Locality: Russia, Kovdor Phlogopite mine (Mica Mine; Slyuda Mine; Kovdorslyuda Shaft), Kovdor Massif, Kola Peninsula, Murmanskaja Oblast', Northern Region, (TL)
Specimen size: 4 x 2.5 cm
Price: €35.00

© 2022 - Systematic-mineralogy