Mineral: Donnayite-(Y)

Donnayite-(Y)

Locality: Russia, Vishnevye (Vishnyovye; Cherry) Mts, Chelyabinsk Oblast', Southern Urals, Urals Region
Specimen size: 8 x 8 x 4 mm
Price: €17.00

© 2023 - Systematic-mineralogy