Mineral: Tatarinovite

Tatarinovite

Locality: Russia, Southern open pit, Bazhenovskoe deposit, Asbest, Sverdlovskaya Oblast', Middle Urals, Urals Region, (TL)
Specimen size: 10 x 7 x 5 mm
Price: €125.00

© 2023 - Systematic-mineralogy