Mineral: Thoreaulite

Thoreaulite

Locality: Kazakhstan, Ognevka Ta Deposit, Kalba Range, Eastern Kazakhstan Province (Shyghys Qazaqstan Oblysy; Vostochno-Kazakhstanskaya Oblast')
Specimen size: 10 x 7 x 7 mm
Price: €47.00

Thoreaulite

Locality: Kazakhstan, Ognevka Ta Deposit, Kalba Range, Eastern Kazakhstan Province (Shyghys Qazaqstan Oblysy; Vostochno-Kazakhstanskaya Oblast')
Specimen size: 7 x 6 x 5 mm
Price: €47.00

© 2023 - Systematic-mineralogy