Mineral: Tantalite-(Mn)

Tantalite-(Mn)

Locality: Kazakhstan, Ognevka Ta Deposit, Kalba Range, Eastern Kazakhstan Province (Shyghys Qazaqstan Oblysy; Vostochno-Kazakhstanskaya Oblast')
Specimen size: 7 x 7 x 7 mm
Price: €15.00

Tantalite-(Mn)

Locality: Kazakhstan, Ognevka Ta Deposit, Kalba Range, Eastern Kazakhstan Province (Shyghys Qazaqstan Oblysy; Vostochno-Kazakhstanskaya Oblast')
Specimen size: 30 x 15 x 15 mm
Price: €10.00

Tantalite-(Mn)

Locality: Kazakhstan, Ognevka Ta Deposit, Kalba Range, Eastern Kazakhstan Province (Shyghys Qazaqstan Oblysy; Vostochno-Kazakhstanskaya Oblast')
Specimen size: 35 x 35 x 25 mm
Price: €75.00

© 2023 - Systematic-mineralogy