Mineral: Turkestanite

Turkestanite

Locality: Kyrgyzstan, Dzhelisu Massif, Upper Khodzhaachkan River, Sokh Valley, Alai Range (Alay Range), Osh Oblast, (TL)
Specimen size: 20 x 20 x 20 mm
Price: €18.00

© 2023 - Systematic-mineralogy