Locality: Dzhezkazgan

Betekhtinite

Locality: Kazakhstan, Dzhezkazgan, Karagandy Province
Specimen size: 14 mm long
Price: €45.00

Bornite

Locality: Kazakhstan, Dzhezkazgan, Karagandy Province
Specimen size: 30 x 25 x 10 mm
Price: €25.00

Djurleite

Locality: Kazakhstan, Dzhezkazgan, Karagandy Province
Specimen size: 16 x 10 x 5 mm
Price: €15.00

Djurleite

Locality: Kazakhstan, Dzhezkazgan, Karagandy Province
Specimen size: 20 x 15 x 10 mm
Price: €37.00

© 2022 - Systematic-mineralogy