Locality: Odikhincha massif

Odikhinchaite

Locality: Russia, Odikhincha massif, Maimecha and Kotui Rivers Basin, Krasnoyarsk Territory (Krasnoyarsk Kray; Krasnoyarskii Krai), Eastern-Siberian Region, (TL)
Specimen size: small grain
Price: €95.00

Odikhinchaite

Locality: Russia, Odikhincha massif, Maimecha and Kotui Rivers Basin, Krasnoyarsk Territory (Krasnoyarsk Kray; Krasnoyarskii Krai), Eastern-Siberian Region, (TL)
Specimen size: grain
Price: €75.00

© 2024 - Systematic-mineralogy