Locality: Zhirekenskoye Mo-Cu deposit

Ferrimolybdite

Locality: Russia, Zhirekenskoye Mo-Cu deposit, Chitinskaya Oblast', Transbaikalia (Zabaykalye), Eastern-Siberian Region
Specimen size: 45 x 35 x 25 mm
Price: €12.00

© 2024 - Systematic-mineralogy