Locality: Malyshevskoe deposit (Mariinskoe)

Mariinskite

Locality: Russia, Malyshevskoe deposit (Mariinskoe), Izumrudnye Kopi area, Malyshevo, Ekaterinburg (Sverdlovsk), Sverdlovskaya Oblast', Middle Urals, Urals Region, (TL)
Specimen size: 5 x 5 x 3 mm
Price: €95.00

Mariinskite

Locality: Russia, Malyshevskoe deposit (Mariinskoe), Izumrudnye Kopi area, Malyshevo, Ekaterinburg (Sverdlovsk), Sverdlovskaya Oblast', Middle Urals, Urals Region, (TL)
Specimen size: sample with certificate
Price: €145.00

© 2023 - Systematic-mineralogy