Locality: Kurganovskoe deposit

Manganocummingtonite

Locality: Russia, Kurganovskoe deposit, Kurganovo, Ekaterinburg (Sverdlovsk), Sverdlovskaya Oblast', Middle Urals, Urals Region
Specimen size: 35 x 20 x 10 mm
Price: €17.00

© 2024 - Systematic-mineralogy