Locality: Kamysh-Burun Trough

Mitridatite

Locality: Ukraine, Kamysh-Burun Trough, Kerchenskoe deposit, Kerchenskyi (Fe)-ore basin, Kerch peninsula (Kertch peninsula), Crimea peninsula, Crimea Oblast', (TL)
Specimen size: 40 x 35 x 30 mm
Price: €15.00

© 2024 - Systematic-mineralogy