Locality: Stebnyk salt deposit (Stebnik)

Sylvite

Locality: Ukraine, Stebnyk salt deposit (Stebnik), Drohobych, L'viv Oblast' (Lviv Oblast'; Lwiw Oblast')
Specimen size: 30 x 20 x 15 mm
Price: €8.00

© 2022 - Systematic-mineralogy