Locality: Sherlova Gora (Sherlovaya Gora)

Goudeyite

Locality: Russia, Sherlova Gora (Sherlovaya Gora), Adun-Cholon Range, Nerchinsk Gem mines, Nerchinsk (Nertschinsk), Chitinskaya Oblast', Transbaikalia (Zabaykalye), Eastern-Siberian Region
Specimen size: 30 x 25 x 15 mm
Price: €45.00

© 2024 - Systematic-mineralogy