Locality: Ushkatyn (Ushkatan) deposits

Todorokite

Locality: Kazakhstan, Ushkatyn (Ushkatan) deposits, Zhayrem (Zhairem), Karagandy Province (Qaragandy Oblysy; Karaganda Oblast')
Specimen size: 35 x 25 x 20 mm
Price: €24.00

© 2022 - Systematic-mineralogy