Locality: Sayak-IV deposit

Clinokurchatovite

Locality: Kazakhstan, Sayak-IV deposit, Sayak, Balkhash (Balqash; Karatas; Prebalkhashie) Region, Karagandy Province (Qaragandy Oblysy; Karaganda Oblast')
Specimen size: 10 x 5 x 5 mm
Price: €24.00

© 2022 - Systematic-mineralogy