Locality: Sakhariok Massif

Ferro-katophorite

Locality: Russia, Sakhariok Massif, Western Keivy Massif, Kola Peninsula, Murmanskaja Oblast', Northern Region
Specimen size: 35 x 20 x 15 mm
Price: €34.00

Ferro-katophorite

Locality: Russia, Sakhariok Massif, Western Keivy Massif, Kola Peninsula, Murmanskaja Oblast', Northern Region
Specimen size: 25 x 15 x 7 mm
Price: €18.00

© 2022 - Systematic-mineralogy