Locality: Karatau Range

Steigerite

Locality: Kazakhstan, Karatau Range, Southern Kazakhstan Province (Ongtüstik Qazaqstan Oblysy; Yuzhno-Kazakhstanskaya Oblast')
Specimen size: grain
Price: €24.00

© 2023 - Systematic-mineralogy