Locality: Borodulinskoe rhodonite deposit

Sonolite

Locality: Russia, Borodulinskoe rhodonite deposit, Sverdlovskaya oblast', Middle Urals
Specimen size: 25 x 20 x 10 mm
Price: €17.00

© 2024 - Systematic-mineralogy