Locality: Berezovskoe Au Deposit

Aikinite

Locality: Russia, Berezovskoe Au Deposit, Berezovskii (Berezovskii Zavod), Ekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Middle Urals, Urals Region, (TL)
Specimen size: 40 x 30 x 20 mm
Price: €34.00

Bushmakinite

Locality: Russia, Berezovskoe Au Deposit, Berezovskii (Berezovskii Zavod), Ekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Middle Urals, Urals Region, (TL)
Specimen size: small grain
Price: €45.00

Embreyite

Locality: Russia, Berezovskoe Au Deposit, Berezovskii (Berezovskii Zavod), Ekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Middle Urals, Urals Region, (TL)
Specimen size: 20 x 20 x 10 mm
Price: €27.00

Tyrolite

Locality: Russia, Berezovskoe Au Deposit, Berezovskii (Berezovskii Zavod), Ekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Middle Urals, Urals Region
Specimen size: 40 x 30 x 30 mm
Price: €17.00

© 2022 - Systematic-mineralogy