Locality: Efimyatskaya Mt

Volkonskoite

Locality: Russia, Efimyatskaya Mt, Kama River, Okhansk, Permskaya Oblast', Middle Urals, Urals Region
Specimen size: 20 x 10 x 10 mm
Price: €27.00

© 2022 - Systematic-mineralogy