Locality: Mochalovskoe asbest deposit

Anthophyllite

Locality: Russia, Mochalovskoe asbest deposit, Asbest, Sverdlovskaya Oblast', Middle Urals, Urals Region
Specimen size: 40 x 20 x 20 mm
Price: €12.00

© 2024 - Systematic-mineralogy