Locality: Bakennoe Ta Deposit

Petalite

Locality: Kazakhstan, Bakennoe Ta Deposit, Irtysh River, Kalba Range, Eastern Kazakhstan Province (Shyghys Qazaqstan Oblysy; Vostochno-Kazakhstanskaya Oblast')
Specimen size: 50 x 30 x 25 mm
Price: €8.00

© 2023 - Systematic-mineralogy