Locality: Lipovka Mine (Lipovskaya Mine; Lipovaya Mine)

Dumortierite

Locality: Russia, Lipovka Mine (Lipovskaya Mine; Lipovaya Mine), Lipovka pegmatite field, Rezh District, Ekaterinburgskaya (Sverdlovskaya) Oblast', Middle Urals, Urals Region
Specimen size: 30 x 20 x 15 mm
Price: €24.00

© 2024 - Systematic-mineralogy