Locality: Korshunovskoye (Korzunovskoe; Korzhunovska; Korshunovskiy) Iron mine

Dypingite

Locality: Russia, Korshunovskoye (Korzunovskoe; Korzhunovska; Korshunovskiy) Iron mine, Zheleznogorsk, Irkutskaya Oblast', Prebaikalia (Pribaikal'e), Eastern-Siberian Region
Specimen size: 15 x 7 x 3 mm
Price: €10.00

Quintinite-2H

Locality: Russia, Korshunovskoye (Korzunovskoe; Korzhunovska; Korshunovskiy) Iron mine, Zheleznogorsk, Irkutskaya Oblast', Prebaikalia (Pribaikal'e), Eastern-Siberian Region
Specimen size: 70 x 50 x 20 mm
Price: €47.00

Shabynite

Locality: Russia, Korshunovskoye (Korzunovskoe; Korzhunovska; Korshunovskiy) Iron mine, Zheleznogorsk, Irkutskaya Oblast', Prebaikalia (Pribaikal'e), Eastern-Siberian Region
Specimen size: 25 x 25 x 10 mm
Price: €45.00

© 2023 - Systematic-mineralogy