Mineral: Agardite-(Y)


Agardite-(Y)

Locality: Russia, Sherlova Gora (Sherlovaya Gora), Adun-Cholon Range, Nerchinsk Gem mines, Nerchinsk (Nertschinsk), Chitinskaya Oblast', Transbaikalia (Zabaykalye), Eastern-Siberian Region
Specimen size: 25 x 20 x 12 mm
Price: €17.00

© 2022 - Systematic-mineralogy