Locality: Akhmatovskaya Kop' (Achmatovsk Mine)


Ludwigite

Locality: Russia, Akhmatovskaya Kop' (Achmatovsk Mine), Nazyamskie Mts, Zlatoust, Chelyabinsk Oblast', Southern Urals, Urals Region
Specimen size: 40 x 25 x 20 mm
Price: €14.00

Perovskite

Locality: Russia, Akhmatovskaya Kop' (Achmatovsk Mine), Nazyamskie Mts, Zlatoust, Chelyabinsk Oblast', Southern Urals, Urals Region
Specimen size: 18 x 15 x 10 mm
Price: €12.00

© 2022 - Systematic-mineralogy