Locality: Khlebodarovka


Kaersutite

Locality: Ukraine, Khlebodarovka, Azov Sea Region, Donetsk Oblast'
Specimen size: 18 x 17 x 11 mm
Price: On hold

© 2022 - Systematic-mineralogy